advertica-default-slider-image

Pravidelné inspirativní setkávání interních trenérů.
Think tank, kde společně diskutujeme nad tématy interního vzdělávání.

Awesome Parallax Section
Advertica features an amazing parallax section

No future events scheduled.

Muži a ženy – Asertivita a efektivní komunikace z pohledu gender

20. června 2016 - lektor: Veronika Hilská

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
20. června 2016
9:00 - 12:00
Pracovna
Veronika Hilská

Jste-li žena a pracujete výhradně mezi muži, možná už jste si kladla tuto otázku:

Jak efektivně komunikovat v mužském kolektivu? Jak vést tým mužů, nebo naopak mít muže jako šéfa? Jste-li muž a pracujete výhradně mezi ženami, možná už jste si kladl tuto otázku: Jak efektivně komunikovat v ženském kolektivu? Jak vést tým žen nebo naopak mít ženu jako šéfa?

Téma zní: Asertivita a efektivní komunikace z pohledu gender. Neboli v čem jsme rozdílní a k čemu je diverzita vlastně dobrá. A jak k ní přistupovat?

Jaká jsou zde úskalí? Co mít na paměti a čemu se naopak vyhnout?

Podíváme se téhle otázce trochu na zoubek.

Interaktivní workshop, sdílení, vlastní zkušeností, modelové situace, trocha teorie a především – inspirace!

Muži a ženy – Asertivita a efektivní komunikace z pohledu gender

12. června 2016 - lektor: Veronika Hilská

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
12. června 2016
9:00 - 12:00
Pracovna
Veronika Hilská

Jste-li žena a pracujete výhradně mezi muži, možná už jste si kladla tuto otázku:

Jak efektivně komunikovat v mužském kolektivu? Jak vést tým mužů, nebo naopak mít muže jako šéfa? Jste-li muž a pracujete výhradně mezi ženami, možná už jste si kladl tuto otázku: Jak efektivně komunikovat v ženském kolektivu? Jak vést tým žen nebo naopak mít ženu jako šéfa?

Téma zní: Asertivita a efektivní komunikace z pohledu gender. Neboli v čem jsme rozdílní a k čemu je diverzita vlastně dobrá. A jak k ní přistupovat?

Jaká jsou zde úskalí? Co mít na paměti a čemu se naopak vyhnout?

Podíváme se téhle otázce trochu na zoubek.

Interaktivní workshop, sdílení, vlastní zkušeností, modelové situace, trocha teorie a především – inspirace!

Obchoduj jako Mentalista – psychologické aspekty v obchodní praxi

29. dubna 2016 - lektor: Petr Válek

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
29. dubna 2016
9:00 - 12:00
Pracovna
Petr Válek

Mentalista:„Člověk, který používá duševní prozíravost, hypnózu a sugesci. Mistrný manipulátor myšlenek a chování“.

 

Kurz je zaměřen na téma psychologických aspektů v obchodní praxi. Budeme se zabývat schopností navazovat raport (vztah) s druhým člověkem. Naučíme se odkrývat jemné nuance v emocionálním projevu druhých.

Budeme trénovat odhad schopnosti pracovat s Poker face, tedy neverbálními projevy při obchodním jednání. Dotkneme se tématu neurolingvistického programování.

Nejedná se o trénink manipulace. Jde o lepší orientaci v psychologických procesech, které probíhají v průběhu obchodního jednání.

Přijměte tedy pozvání na prakticky laděné „fresh“ dopoledne.                                                                                                                              

Improvizace

26. října 2015 - lektor: Václav Wortner

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
26. října 2015
9:00 - 12:00
Pracovna
Václav Wortner

Jak řešit nečekané situace při tréninku s klidnou hlavou?

Otázka, která nás zaskočí. Změna časového scénáře nebo aktuálních potřeb skupiny. Ztracená prezentace nebo jen Zpřeházené slidy. V takových situacích při tréninku přestává fungovat precizně připravený plán. Začít improvizovat ale nemusí znamenat stres a chaos. Naopak, úspěšná improvizace má svá jasná pravidla, je to lektorská dovednost, kterou lze trénovat.

Během workshopu si vyzkoušíte 6 základních principů a pravidel, která vám pomohou v těchto situacích reagovat pohotově a uvolněně.

 

Obsah říjnového setkání:

    • inspirace osvědčenými principy z divadelní improvizace
    • případové studie z různých oborů
    • trénink konkrétních modelových situací z lektorské praxe

KDE: Akce proběhne v prostorech coworkingového centra Pracovna, které naleznete zde: http://pracovna.cz/kontakt/

Kolem Pracovny je „oranžová zóna“ – zóna krátkodobé parkování placené prostřednictvím parkovacích               automatů. Pokud na místo pojedete MHD, nejlepší variantou je dojet na tramvajovou zastávku Husinecká a        dojít na místo pěšky (10 minut).

Aktivní zvládání stresu

18. června 2015 - lektor: Petr Válek

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
18. června 2015
9:00 - 12:00
Node 5
Petr Válek

O zvládání stresové zátěže se dá krásně mluvit. Je ale mnohem lepší účastníky do stresové situace dostat. Nemusíme dělat zpoza rohu „BAF!“. Stačí je postavit před náročný úkol na samé hranici realizovatelnosti.

Stresovou situaci si tak osaháme. Naučíme se proti stresu nebojovat, ale naopak jej zkusíme využít. Nejde přetlačit sílu vlny, ale jde se na této vlně sklouznout. Stejně tak je to i se stresem.

Obsah červnového setkání:

Zjistíte, jak rychle zklidnit projevy stresové reakce a snížit konfliktní potenciál.
Poznáte, jaké jsou projevy syndromu vyhoření u vás i vašich kolegů.
Vyzkoušíte si zajímavé metody umožňující cílenou práci s pozorností.
Naučíte se několik technik, které vykouzlí na tváři vašich kolegů úsměv, který snižuje negativní dopady stresové situace.

Přijměte tedy pozvání na prakticky laděné „fresh“ herní dopoledne.

 

Akce proběhne v prostorech Node5 (http://node5.cz/), které naleznete zde: http://www.mapy.cz/s/dqyC

Placené parkoviště naleznete kousek odtud: http://www.mapy.cz/s/dqyk. Pokud na místo pojedete MHD, nejlepší variantou je dojet metrem na stanici Anděl a vystoupit Na Knížecí, odkud je to asi 10 minut pěšky.

 

Lektorské dovednosti „Mysl jako voda“

11. prosince 2014 - lektor: Veronika Hilská

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
11. prosince 2014
9:00-12:00
Green Yacht hotel
Veronika Hilská

Fresh vám přinese inspiraci a informace:

Jak předat obsah školení zábavně, efektivně a výstižně

Jak se zbavit stresu při tréninku a úplně se „nevyšťavit“ – jak přenechat aktivitu v tréninku co nejvíce na straně účastníků

Jak frontální výklad tématu nastrukturovat tak, aby byl co nejvíce interaktivní a účastníci mohli co nejvíce sdílet své vlastní zkušenosti

 

 

Jak prodat školení dovnitř firmy

18. listopadu 2014 - lektor: Josef Šebesta

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
18. listopadu 2014
9:00 - 12:00
Green Yacht Hotel
Josef Šebesta

I dobře připravená vzdělávací akce, která efektivně naplňuje firemní potřeby, nemusí být okolím kladně vnímána.

Tématem setkání je, jak motivovat a přesvědčit manažery a majitele o nutnosti školení podřízených; jak co nejlépe prodat školení účastníkům a manažerům.

Na tento kurz volně navazuje prosincový kurz zabývající se lektorskými dovednostmi.

Jak dobře sestavit vzdělávací akci

30. října 2014 - lektor: Renáta Trčková

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
30. října 2014
9:00 - 12:00
Node 5
Renáta Trčková

Když jsou pevné základy, vzdělávací akce přečká i změny a „nepřízeň počasí“.

Přineste si sebou své „vzdělávací kurzy v přípravě“ a společně z nich uděláme případové studie. Získáte zpětnou vazbu i inspiraci od kolegů. Na závěr vše doplníme o teorii a zásady z dobré praxe. Podíváme se na to, jak co nejefektivněji propojit vzdělávacích akcí s praxí.

Nové poznatky můžete po našem setkání rovnou uplatnit ve své práci.

Na tento kurz volně navazuje listopadový kurz, který se zabývá tím, jak vzdělávací akci prodat uvnitř firmy.

Akce netradičně proběhne v prostorech Node5 (http://www.mapy.cz/s/dqyC). Placené parkoviště naleznete kousek odtud (http://www.mapy.cz/s/dqyk).

Školením to nekončí…aby nabyté zkušenosti nezůstaly v místnosti

17. června 2014 - lektor: Renáta Trčková

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
17. června 2014
9:00 - 12:00
Green Yacht Hotel
Renáta Trčková

Zabývali jsme se tím, jak pracovat s účastníky po školení.

Umění rezonance…aby vaše myšlenky hýbaly světem.

16. května 2014 - lektor: Aleš Pokorný

Datum:
Čas:
Místo:
Lektor:
16. května 2014
9:00 - 12:00
Green Yacht Hotel
Aleš Pokorný

Zabývali jsme se tím, jak vybrat to podstatné. A jak to si připravit prezentaci, aby naše myšlenky rezonovaly v publiku.

Screenshot 1 Screenshot 1 Screenshot 1 Screenshot 1 Screenshot 1 Screenshot 1 Screenshot 1

Michal Dvořák

Autor a realizátor akcí Fresh interních trenérů. Vede workshopy zabývající se rozvojem kreativity, tvorbou vzdělávacích programů či vedení workshopů. Baví jej vytvářet a realizovat nové koncepty kurzů. Jsou mu blízké mezinárodní projekty. Pro jeho práci jsou typické vtip, kreativita a zaměření na kvalitu a užitek pro účastníky.

Veronika Hilská

Lektorka s dlouholetou praxí v komerčním i neziskovém sektoru. Její silnou stránkou je kreativita, otevřenost  a empatie. Zajímá se o nové a netradiční přístupy k rozvoji a vzdělávání, je specialista na dramaterapii. Absolvovala výcvik dramaterapie: expresivní techniky v terapeutické práci.

Petr Válek

Lektor, psycholog, jungiánsky orientovaný psychoterapeut a psychodiagnostik, garant metodiky zážitkově pojatých assessment a development center České cesty, lektor LOM (Ligy otevřených mužů). Kromě toho hrdý otec syna, pohlížející na vlastní dítě okem profesním i rodičovským.  Ve své lektorské práci se věnuje především assessment centrům, osobnostnímu rozvoji a tématu syndromu vyhoření.

Daniel Drahanský

Produktový ředitel, zkušený trenér a konzultant – osmnáctým rokem trénuje pracovní týmy. Základem jeho motoru podpory inovací a změn je vnitřní neposedný nonkonformista, který se málokdy spokojí se stávajícím stavem věcí. V kombinaci se zaujetím pro zlepšování čehokoli, co se týká lidí (jak být lepší) a procesů (jak fungovat efektivněji), vytváří zajímavé workshopy a je strůjcem netradičních řešení.

Renáta Trčková

Lektorskou činnost v České cestě vykonává od roku 1999. Specializuje se na témata komunikace, vedení lidí a týmu a osobnostní rozvoj. Vyniká svou bezprostředností a schopností trefné přímé zpětné vazby. Zkušenosti získala mimo jiné i v Prázdninové škole Lipnice. V této organizaci je také od r. 2005 projektovou manažerkou pro vzdělávání a šíření zážitkové pedagogiky do školství a členkou Správní rady.

Václav Wortner

Lektor, psycholog, herec improvizačního divadla, doktorský student na DAMU. V Outward Bound – Česká cesta vede oblast synergie týmů a vývojovou laboratoř nových programů a kurzů. Jeho specialitou je trénování schopnosti improvizovat a reagovat na situace, pro které neexistuje plán B.Česká cesta působí samostatně na trhu manažerského vzdělávání od roku 1993. Naším posláním je rozvoj firem, pracovních týmů i jednotlivých pracovníků.
sestavit vánoční večírek